Pladsønsker 2021
Pladsønsker kan KUN foretages efter køb af online-billet. Billetter kan købes her:

Deadline for indgivelse af pladsønsker er den 1/5-2021
 

Pladsønsker efterkommes så vidt muligt og kommer kun i betragtning ved købt billet. Pladsønsker uden gyldig billet samt fremsendt på anden vis end nedenstående mailadresse, kommer ikke i betragtning.

 

Sådan afgiver du pladsønske: (senest 1/5-21)

Send en mail til: booking@uscarcamp.dk med info:

*Pladsønske er kun gældende til onsdag i uge 30 kl. 12.00. Herefter tildeles en plads efter Us Car Camps anvisninger.

OBS! Pladsønsker er IKKE en reservation. Vi efterkommer pladsønsker efter logistikken - og Us Car Camp forbeholder sig ret til at råde over alle områder, så parken indrettes optimalt.

Klubber har som udgangspunkt tildelt de pladser/områder "de plejer" at have.

Herudover er pladsønsker kun aktive til onsdag kl. 12.00. Dvs. det er kun ved køb af uge-billetter, man kan afgive pladsønske. Ved køb af weekend-billetter samt køb af billetter ved ankomst til træffet, tildeles den plads der er tilgængelig efter anvisning af Us Car Camp.

Billetter refunderes ikke, medmindre arrangementet aflyses!