Cruising
Årets cruise-ruter er endnu ikke fastlagt. Info følger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG DEN  28/7 kl. 17.00-18.00: MINI-CRUISE
(Samling ved porten kl. 16.45)

Info følger...

 

LØRDAG DEN 27/7 kl. 11.11: MAIN-CRUISE
(Samling ved porten kl. 11.02)

Info følger...